فروش معدن در سردشت

فروش معدن سنگ با درآمد 10میلیارد

 معدن سنگ 247.5هکتاری با شرایط خاص بفروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | Ebrahim