سقف کشسانی در سردشت

عایق و رنگ نانو روی نما و دیوار و سقف در مازندران

عایق و رنگ نانو روی نما و دیوار و  سقف در مازندران در شمال کشور... "عایق الاستیکی" و  کشسانی با عایق نانو روی  سقف ساختمان و حل مشکل نم و نشتی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۵۵ | مهندس حمیدی