زمین در سردشت

فروش زمین

یک قطعه زمین سه نبش هر سه نبش روی خیابان اصلی 51متر روی خیابان به مساحت 400 متر مربع بهترین مکان برای ساخت خانه دارای بهترین منظره

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمد