سایر در سردشت

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل 5546 کاربرد: سنجش پی اچ مایعات با استفاده از کاغذ تورنسل روش آزمون: رنگ سنجی تعداد آزمون: حدودا 100 تست دامنه آزمون: قرمز و آبی برند: BTM ت...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۰:۴۵ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز