فروش گوساله سیمینتال ، فروش گوساله هلشتاین

مراد محمد کر: ۰۹۱۱۱۷۸۴۳۸۰

فروش گوساله سیمینتال ، فروش گوساله هلشتاین فروش و ارسال دام های نژادی سیمینتال و هلشتاین در وزنهای مختلف به تمامی نقاط کشور با مجوز بهداشت استان گلستان

مراد محمد کر

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۱۱۷۸۴۳۸۰

آدرس: گلستان کردکوی

تعداد بازدید: ۱۸۱۱

به روز رسانی: امروز ۱۵:۵۹

شناسه آگهی: ۱۲۸۰۳۳۴