پیچ بست در سردشت

اساتبلایزر یاسکاوا

مکانیزم عملکرد استابلایزر... افزایش یا کاهش تعداد دور سیم  پیچ بوسیله بازوی متحرک سرو موتور... ولتاژ افزایش یا کاهش می یابد .سیم  پیچ های اولیه ترانس بوک  بست

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس مقدم