پیچ بست در سردشت

اساتبلایزر یاسکاوا

مکانیزم عملکرد استابلایزر... افزایش یا کاهش تعداد دور سیم  پیچ بوسیله بازوی متحرک سرو موتور... ولتاژ افزایش یا کاهش می یابد .سیم  پیچ های اولیه ترانس بوک  بست

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۰ | مهندس مقدم

استابلایزر 100کیلو یاسکاوا

تحقیقات انجام شده روی لوازم... افزایش یا کاهش تعداد دور سیم  پیچ بوسیله بازوی متحرک سرو موتور... ولتاژ افزایش یا کاهش می یابد .سیم  پیچ های اولیه ترانس بوک...  بست

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۵ | مندس مقدم