وارد کننده در سردشت

وارد کننده پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم شیمیایی برتر بزرگترین  وارد کننده پروپیونات کلسیم می باشد.... مستقیم(بدون واسطه) در اختیار مصرف  کننده قرار میگیرد.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | شیمیایی برتـــــر