واحد اداری

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... به 8 خط شهری و 24 خط داخلی -  واحد پذیرش خودکار 3 مرحله ای... تماس برای تماس گیرنده بعد از ساعت  اداری و دسترسی به داخلی مورد...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۷ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... و 8 خط داخلی (8 : hybrid) -  واحد پذیرش خودکار 3 مرحله ای... تماس برای تماس گیرنده بعد از ساعت  اداری و دسترسی به داخلی مورد...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... به 8 خط شهری و 24 خط داخلی -  واحد پذیرش خودکار 3 مرحله ای... تماس برای تماس گیرنده بعد از ساعت  اداری و دسترسی به داخلی مورد...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۰ | سید سعید باشین