نهال درخت به در سردشت

فروش نهال سیب جرومین

سیب جرومین (سیاه) پایه m6... بار در ایران مشخصات :  درخت سیب از جمله  درختان سردسیری ... پایه های دیگری نیز استفاده نمود.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۴ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی

فروش نهال گردو شیلی

 نهال گردو شیلی : زود به بار می... دیده می شود. مجموعه گلهای ماده  درخت گردو هیچ وقت از 2 تا4 تجاوز... همدان وتویسرکان ، سایر مناطق

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۱ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی

چگونه نهال را جا به جا کنیم؟

جا به جایی  درخت جوان کار چندان ساده ای نیست... قدم اول انتخاب  نهال یک  نهال باید به اندازه‌ای کوچک باشد...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۱ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی