مه پاش در سردشت

رطوبت ساز - مه پاش مخصوص دامداری-گاوداری

رطوبت ساز مخصوص دامداری همه... . تابستان امسال با رطوبت ساز-  مه پاش های مینیاتور ساخت شرکت اندیشه... ها می گردد. تاثیر دستگاه رطوبت  پاش

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۱ | شرکت اندیشه سبز