فروش مرکز خرید در سردشت

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... یکروزه تا رسیدن به مرحله تولید و  فروش تولیدات مزارع ، کنترل انبارهای... عودت سرمایه گذاری انجام شده جهت  خرید و راه اندازی سیستم...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۵۵ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر