طرح توجیهی اقتصادی در سردشت

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... ماهی گوپی •پرورش میگو 4.تهیه  طرح های  توجیهی فنی و  اقتصادی 5.تهیه جیره های کامپیوتری... مراجعه فرمایید.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... لذا برای پرورش دهندگان صرفه ی  اقتصادی بسیار زیادی دارد. زهر عقرب... آماده بشه. سپس با تهیه و ارائه  طرح  توجیهی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... لذا برای پرورش دهندگان صرفه ی  اقتصادی بسیار زیادی دارد. زهر عقرب... آماده بشه. سپس با تهیه و ارائه  طرح  توجیهی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس