صادرات به ترکیه در سردشت

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... بر دانش فنی وهمسایگی با کشورهایی  ترکیه ، عراق ، و آذر بایجان ، و واردات دستگاههای خانگی از و  صادرات دستگاههای جوجه کشی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | گروه صنعتی اسکندری