سیستم تهویه در سردشت

فروش پرلیت و مزایای آن در کشاورزی Perlite

فروش پرلیت (perlite) پرلیت... می‌آورد، و به این علت باعث اصلاح  سیستم هوادهی و آبدهی خاک و در نتیجه بهبود عمل  تهویه خاک می‌شود. از پرلیت مخلوط...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۲:۵۱ | Zaminkav

افزایش کیفیت خاک کشاورزی با زئولیت (Zeolite)

افزودن زئولیت به خاک باعث... سازی تدریجی آن به خاک و بهبود  تهویه مطلوب خاک، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آن و شرایط  سیستم اکولوژیک و همچنین تأمین اکسیژن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۲:۵۱ | Zaminkav