خرید کارخانه

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... تخم مرغ ، فرستادن تخم مرغ ها به  کارخانه جوجه کشی ، برگشت از  کارخانه جوجه کشی، فروش تخم مرغها... سرمایه گذاری انجام شده جهت  خرید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر