خازن سنج در سردشت

ھمزن مکانیکی (اورھد)

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... - آنالایزرها- کیفیت  سنج های هوا و مایعات و گازها – ارت – تسترکابل –  خازن سنج –وات متر نیرو  سنج – گشتاور

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز