تهیه طرح توجیهی در سردشت

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه شیلات شرکت آتی نگر مهر 1.اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و  تهیه نرم افزارهای تخصصی آبزیا... ماهی گوپی •پرورش میگو 4..تهیهطرح

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... بدست می آید یعنی این که برای  تهیه یک گرم سم خشک از گونه های... آبادی این مکان آماده بشه. سپس با  تهیه و ارائه  طرح

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر