انواع متر لیزری در سردشت

ادوات کشاورزی لولر لیزری بذرکار چیزل

شرکت فارس کشت افزار تولید... زیر اعلام می دارد. 1-اسکریپر  لیزری با عرض کار 3  متر 2-لولر  لیزری مناسب با  انواع تراکتور سنگین و سبک 3- چیزل...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۰۰ | رضا کاوه