اسید سنج در سردشت

اسید سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MPH-200

 اسید سنج و یا ph متر دستگاهی است که... سایر صنایع که اندازه گیری میزان  اسید آن مورد نیاز باشد مورد استفاده... و دو گانه با الکترود قابل تعویض

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۸ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

اسید سنج گوشت مدل TESTO 205

 اسید سنج و یا ph متر دستگاهی است که... سایر صنایع که اندازه گیری میزان  اسید آن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد. ... گیری ph از 0 تا 14

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۴ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز