ارائه طرح توجیهی تولید در سردشت

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... دوره های آموزشی آبزیان با  ارائه مدرک مرکز کارآفرینی دانشگاه... نژاد آبزیان •برنامه ریزی  تولید در مزارع پرورشی ماهیان سردآبی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... میتوان 20 الی 25 گرم سم خشک درسال  تولید داشت که برابر با 2 میلیارد... این مکان آماده بشه. سپس با تهیه و  ارائه  طرح

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... میتوان 20 الی 25 گرم سم خشک درسال  تولید داشت که برابر با 2 میلیارد... این مکان آماده بشه. سپس با تهیه و  ارائه  طرح

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس