ماشین سنگین در سردشت

911پلاک قدیم کمپر سی

911پلاک قدیم کمپر سی 2باطری نو.شاسی دوبل .لاستیکها همه نوجلوسیمی.موتور میلنگ صفر .م ارک اما . همه چی سالم به ضمانت.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | کمال حسین پور