استخدام اداری مالی در سردشت

کارمند اداری خانم

چند خانم جهت دفتر صادرات نیازمندیم : 1- جوابگوی تلفن 2 - آشنا به کامپیوتر office

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | حیدری