فروش آرتیمیا (غذای ماهی)

زاهدی - گلشن دوست: ۰۹۱۲۷۷۵۲۰۲۴ - ۰۲۱۲۶۴۱۷۶۵۲ - ۰۹۰۳۱۰۳۲۷۱۲

فروش آرتیمیا (غذای ماهی ) بصورت بسته بندی منجمد و زنده تحویل در سرار ایران . آرتیمیا با 90% پروتئین بهترین غذا برای پرورش ماهی

زاهدی - گلشن دوست

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۷۷۵۲۰۲۴ - ۰۲۱۲۶۴۱۷۶۵۲ - ۰۹۰۳۱۰۳۲۷۱۲

Email

تعداد بازدید: ۶۹۹

به روز رسانی: امروز ۰۴:۰۰

شناسه آگهی: ۱۲۵۸۰۵۲