طرح توجیهی احداث گلخانه زعفران

طرح توجیهی احداث گلخانه زعفران را از کارشناس طرح نویس ثبت امیری بخواهید .

ثبت امیری

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۳۱۱۵۹۹۰

Email

تعداد بازدید: ۱۴۱

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۱

شناسه آگهی: ۱۲۵۲۶۰۲