طرح توجیهی احداث تولید و بسته بندی روغن حیوانی

طرح توجیهی احداث واحد تولید و بسته بندی روغن حیوانی را از ثبت امیری بخواهید

ثبت امیری

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۳۱۱۵۹۹۰

Email

تعداد بازدید: ۱۰۶

به روز رسانی: امروز ۰۰:۴۹

شناسه آگهی: ۱۲۵۲۱۶۴