طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی روغن زیتون

طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی روغن زیتون و روغن هسته انگور تصفیه شده.طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی روغن زیتون و روغن هسته انگور تصفیه شده را از کارشناس طرح نویس ثبت امیری بخواهید.

ثبت امیری

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۳۱۱۵۹۹۰

Email

تعداد بازدید: ۶۱

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۵

شناسه آگهی: ۱۲۵۱۴۹۹