طرح توجیهی پرورش توت فرنگی گلخانه ای

طرح توجیهی پرورش توت فرنگی گلخانه ای را از کارشناس طرح نویس ثبت امیری بخواهید.

ثبت امیری

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۳۱۱۵۹۹۰

Email

تعداد بازدید: ۲۰۴

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۷

شناسه آگهی: ۱۲۴۸۰۰۸