طرح توجیهی پرورش توت فرنگی گلخانه ای

طرح توجیهی پرورش توت فرنگی گلخانه ای را از کارشناس طرح نویس ثبت امیری بخواهید.

ثبت امیری

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۲۳۱۱۵۹۹۰

Email

تعداد بازدید: ۱۱۱

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۷

شناسه آگهی: ۱۲۴۸۰۰۸