مانومتر اختلاف فشار

امیر حسین دارائی: ۰۲۱-۳۶۶۱۶۰۹۰ - ۰۲۱-۳۶۶۱۷۵۲۲ - ۰۹۱۲-۳۶۶۹۳۲۳

خرید و فروش مانومتر اختلاف فشار مانومتر اختلاف فشار دوایر امریکا در رنجهای مختلف همراه با خروجی 2 سوئیچ به همراه جریان differential pressure gauge dwyer output:4-20 mA+2 SWITCH DIAL:100MM

امیر حسین دارائی

آذربایجان غربی > سردشت

۰۲۱-۳۶۶۱۶۰۹۰ - ۰۲۱-۳۶۶۱۷۵۲۲ - ۰۹۱۲-۳۶۶۹۳۲۳

Email

آدرس: لاله زار جنوبی

تعداد بازدید: ۶۷۸

به روز رسانی: امروز ۱۳:۳۸

شناسه آگهی: ۸۳۷۸۳۰