فروش کود مرغی

فروش کود مرغی تخم گذار فروش کود مرغی گوشتی فروش کود مرغی فله تخم گذار و گوشتی کود مرغی پودری همانند کود مرغی پلیتی و گرانوله دارای مواد آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم وعناصر ریز مغذی (مس، منگنز، آهن و روی) می باشد. کود مرغی دارای مقدار زیادی عناصر غذایی است و با بکارگیری آن در زمینهای کشاورزی همراه با کود حیوانی می توان حاصلخیزی خاک را افزایش داد. کود دهی: میزان عناصر غذایی موجود در خاک بستگی به ساختمان و بافت خاک، سوابق کشت و کار و عملیات انجام شده بر روی آن دارد. خاکها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر مواد معدنی و عناصر غذایی فقیر میشوند و نیاز به کود پیدا میکنند که برای جبران آن، میتوان طی یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به استفاده از کودهای مختلف شیمیایی، حیوانی و گیاهی نمود. هدف از زمانبندی مصرف کود، به دست آوردن بهینه ترین واکنش گیاه به کود میباشد. مقدار و زمان مصرف کود دو عامل مهم برای کاربرد صحیح کودها و افزایش بازده مصرفی آنها است. بدیهی است که مقدار کود مصرفی، بر اساس مقدار عناصر غذایی موجود در خاک، میزان جذب عناصر توسط گیاه و نیاز گیاه در طول دوره رشد تعیین میگردد. مصرف کود مرغی: در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند. با مصرف آن در فصل پاییز بیشترین زمان برای تجزیه کودمرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد. کود مرغی موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی، کشت و کار و خواص شیمیایی خاک می شود، سه تن کود مرغی تازه معادل 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم، 100 کیلو گرم سوپر فسفات تریپل و 50 تا 100 کیلوگرم اوره دارد. کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت به سایر کودهای حیوانی دارد که در کود مرغی مقادیر نسبتا زیاد اسید اوریک و سایر اوریدها وجود دارد. مقدار مصرف کود مرغی: بهترین روش در تعیین مقدار کود مرغی در هر هکتار انجام آزمون خاک می باشد. و مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغی و آزمون خاک زراعی تعیین با مشورت کارشناسان شرکت فرآور کود انجام می شود. شرایط نگهداری کود مرغی فله : کود مرغی دارایNPKطبیعی است و موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود. سه تن کود مرغی تازه معادل 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم، 100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 50 تا 100 کیلوگرم اوره دارد. کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت به سایر کود های حیوانی دارد. در کود مرغی مقادیر نسبتاً زیاد اسید اوریک و سایر اوریدها وجود دارد. کود مرغی تازه حدود 70 درصد رطوبت دارد. کود مرغی فله بدون فرآوری در صورت استفاده در مزارع، جدا از آلودگی خاک، محیط زیست، آبهای سطحی و زیر زمینی موجب انتقال آلودگی به مرغداری و مزارع پرورش طیور شده و خسارت جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد. برای کاهش خروج گاز آمونیاک و بوی تند کود مرغی و کاستن تلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف، کود مرغی با بنتونیت اصلاح می شود. کود مرغی فرآ کود: کود مرغ گوشتی و تخمی و مرغ مادر، ابتدا خشک شده و پس از رطوبت گیری آسیاب شده و بصورت پودری در خواهد آمد و این شرکت می تواند گوگرد و سایر ریز مغذی ها را نیز بنا به سفارش مصرف کننده و برای محصولات مختلف به آن اضافه نماید.

تقی زاده

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۳۰۲۵۷۸۴۵۸

Email

آدرس: تهران

تعداد بازدید: ۲۹۲۹

به روز رسانی: امروز ۱۲:۵۶

شناسه آگهی: ۱۲۵۸۹۰۶