مجتمع بوقلمون افق شرق

افق شرق: ۰۹۱۴۷۳۰۵۶۲۸ - ۰۹۱۴۱۱۰۳۲۹۴

مزرعه بوقلمون افق شرق پروش جوجه بوقلمون محلی گوشت بوقلمون عرضه جیره بوقلمون مشاوره و ساخت مزرعه بوقلمون نشانی : تبریز ، آذرشهر ، جاده هفت چشمه

افق شرق

آذربایجان غربی > سردشت

۰۹۱۴۷۳۰۵۶۲۸ - ۰۹۱۴۱۱۰۳۲۹۴

Email

آدرس: نشانی : تبریز ، آذرشهر ، جاده روستای هفت چشمه ، مجتمع افق شرق

تعداد بازدید: ۲۹۰۲

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۲۱۳۵۰۳